DSGL

organizacija

Vodstvo DSGL predstavljajo predsedniki oddelčnih skupnosti, ki jih vodi predsednik dijaške skupnosti. Vodstvo DSGL, predsednik in podpredsednik DSGL skupaj sestavljajo Ledinski dijaški parlament.

Vlada DSGL je organ, sestavljen iz največ 18 članov, predsednika in podpredsednika DSGL. Potrjuje jo Ledinski dijaški parlament, zato Vlada DSGL organizira vse, kar je povezano z DSGL.

Mentorica DSGL je profesorica matematike Tamara Možina Artač.

Dijaki, ki jih zanima pripravništvo pri Vladi DSGL, se lahko oglasijo pri mentorici ali pa kontaktirajo člane vlade, zadolžene za pripravnike (Tanaja Lenič in Maša Selan).

Vlada DSGL v šolskem letu 2019/20

predsednik DSGL - Tim Topić
podpredsednik DSGL - Brin Tomc

Anja Vrtačnik
Maša Pandža
Titi Habicht
Trina Zajc
Bor Kop
Arne Boštjančič
Pavla Neja Drnovšek
Lana Jarič
Tanaja Lenič
Neža Podpeskar

Patricija Debelak Jurić
Filip Lovšin
Maša Selan
Kaja Gartner Jovanović
Loti Rajič
Ajda Janež
Nuša Šemrl
Arne Boštjančič
Niko Komac

Pravilnik DSGL

Vodstvo DSGL predstavljajo predsedniki oddelčnih skupnosti, ki jih vodi predsednik dijaške skupnosti. Vodstvo DSGL, predsednik in podpredsednik DSGL skupaj sestavljajo Ledinski dijaški parlament.

Vlada DSGL je organ, sestavljen iz največ 18 članov, predsednika in podpredsednika DSGL. Potrjuje jo Ledinski dijaški parlament, zato Vlada DSGL organizira vse, kar je povezano z DSGL.

Mentorica DSGL je profesorica matematike Tamara Možina Artač.

Dijaki, ki jih zanima pripravništvo pri Vladi DSGL, se lahko oglasijo pri mentorici ali pa kontaktirajo člane vlade, zadolžene za pripravnike (Tanaja Lenič in Maša Selan).

Vlada DSGL v šolskem letu 2019/20

predsednik DSGL - Tim Topić
podpredsednik DSGL - Brin Tomc

Anja Vrtačnik
Maša Pandža
Titi Habicht
Trina Zajc
Bor Kop
Arne Boštjančič
Pavla Neja Drnovšek
Lana Jarič
Tanaja Lenič
Patricija Debelak Jurić
Filip Lovšin
Maša Selan
Kaja Gartner Jovanović
Loti Rajič
Ajda Janež
Nuša Šemrl
Arne Boštjančič
Niko Komac

Pravilnik DSGL