DSGL

Vodstvo DSGL predstavljajo predsedniki oddelčnih skupnosti, ki jih vodi predsednik dijaške skupnosti. Vodstvo DSGL, predsednik in podpredsednik DSGL skupaj sestavljajo Ledinski dijaški parlament.

Vlada DSGL je organ, sestavljen iz največ 18 članov, predsednika in podpredsednika DSGL. Potrjuje jo Ledinski dijaški parlament, zato Vlada DSGL organizira vse, kar je povezano z DSGL.

Mentorica DSGL je profesorica matematike Tamara Možina Artač.

Dijaki, ki jih zanima pripravništvo pri Vladi DSGL, se lahko oglasijo pri mentorici ali pa kontaktirajo člane vlade, zadolžene za pripravnike (Neja Janežič in Teja Ločniškar).

Vlada DSGL v šolskem letu 2020/21

predsednik DSGL - Tim Topić
podpredsednik DSGL - Brin Tomc

Anja Vrtačnik

Maša Pandža

Titi Habicht

Lana Jarič

Tanaja Lenič

Neža Podpeskar

Zala Tretjak

Tarin Roš

Zarja Borštnar

Marjeta Timer Čater

Patricija Debelak Jurić

Maša Selan

Nikolina Dobrijević

Mateja Nolimal

Neja Janežič

Teja Ločniškar

Gašper Roblek

Zoja Novak

Nika Žnidaršič


prenesi Pravilnik DSGL

Vodstvo DSGL predstavljajo predsedniki oddelčnih skupnosti, ki jih vodi predsednik dijaške skupnosti. Vodstvo DSGL, predsednik in podpredsednik DSGL skupaj sestavljajo Ledinski dijaški parlament.

Vlada DSGL je organ, sestavljen iz največ 18 članov, predsednika in podpredsednika DSGL. Potrjuje jo Ledinski dijaški parlament, zato Vlada DSGL organizira vse, kar je povezano z DSGL.

Mentorica DSGL je profesorica matematike Tamara Možina Artač.

Dijaki, ki jih zanima pripravništvo pri Vladi DSGL, se lahko oglasijo pri mentorici ali pa kontaktirajo člane vlade, zadolžene za pripravnike (Tanaja Lenič in Maša Selan).

Vlada DSGL v šolskem letu 2020/21

predsednik DSGL - Tim Topić
podpredsednik DSGL - Brin Tomc

Anja Vrtačnik
Maša Pandža
Titi Habicht
Lana Jarič
Tanaja Lenič
Neža Podpeskar
Zala Tretjak
Tarin Roš
Zarja Borštnar
Marjeta Timer Čater
Patricija Debelak Jurić
Maša Selan
Nikolina Dobrijević
Mateja Nolimal
Neja Janežič
Teja Ločniškar
Gašper Roblek
Zoja Novak
Nika Žnidaršič

prenesi Pravilnik DSGL